Batch 1999

Photo provided by Jasjit Saluja (Pluto)
A few names might be missing – if anyone can send the details we will make necessary corrections/updates.
Batch99[Click for a larger view

Sitting L to R: Hemant Sharma, Mayank Khandelwal, Kunal Malhotra, Praveen Bhawta, Punya Pal Singh Khachi, Neeraj Mohan, Mr. Stephen, Navdeep Sharma, Avee Goyal, Vikram Chauhan, Divyank Dayal, Ashish Chauhan, Vijyant Laxman.

1st row from front L to R: Robin Chadha, Vivek Verma, Ramandeep Singh, Anshul Saini, Bhuvaneshwar Singh Rathore, Inderpratap Lehra, Gursaant Singh, Vishavdev Sidhu, Manav Soin, Jasjit Saluja, Faisal Rashid.

2nd row from front L to R: Puneet Singh, Sunny Sekhon, Vijay Mahajan, Kunal Kamra, Kunal Rao, Vimal Thakur, Abhinav Gandhi, Samuel Chawngthu, Charles Darkim, Tapan Malhotra, Akshay Malik, Arjun Sambyal.

Last Row L to R: Kunal Gautam, Avin Sony, Pankul Agarwal, Amit Thakur, Gaurav Jain, Vikas Dhaulta, Madhul Sachdeva, Salil Sood, Amreet Pasricha, Ashok Negi.