Batch 1998

 

Photo sent in by Kanav Monga 

 

Top row l -R

 • Sidharth Bedi
 • Kinger
 • Akshay Rana
 • OP John
 • Anurag Yadav.
 • Vishal Chauhan
 • Trikal Tuladhar
 • Varad Mehta
 • Deepak Anand
 • Sidharth Shukla
 • Sammy Singh
 • Harshinder Malhotra.

Second row from Top L-R

 • Bhuvan Sachdeva
 • John Khiangte
 • Ajay Pal Chauhan
 • Simran Grewal
 • Bikram Shahpuri
 • Sunny Singh
 • Jasminder Singh

Third row from L-R

 • Ranminder Singh
 • Ashish Passi
 • Ajay Mahant
 • A Negi
 • Lihantu
 • Nikunj Mathenhelia
 • Vipul Gupta
 • Sharad Gupta
 • Vibhav Verma
 • Ankur Khanna
 • Jasbir Rai
 • Jaspinder Kochhar (School Captain)
 • Vikas Bishnoi.

Sitting L-R

 • Dhruv Bragta
 • Manpreet Manhas
 • Kumar Amit
 • Sarvesh Jairath
 • Sujjan Singh
 • Arun Martin Chauhan
 • Teacher – Mr. Atanu Roy.
 • Tenzing Wangchuk
 • Vishal Yamba
 • Kanav Monga
 • Varun Sehrawat
 • Abhijit S Sra.
 • Missing in picture – Sangram V Singh / Anato Zhimomi.