Batch 2000

Batch-2000

2nd Row : Raghvinder Bisht, Harjinder Rai, Kunal Verma, Kimyeto Sema, Wasant Tungarak, Manav Chaudhary, Jibesh Shrestha, Arif Williams, Ashim Sharma, Samuel, Karan Aggarwal, Abhishek Yadav, Amritpal Sidhu, Karan Soni, Amrinder Singh, Saurabh Kapoor…

1st Row : Ashish Kumar, Ashish Drolia, Rahul Bhattacharya, Simran Lamba, Sandeep Gupta, Nishant Dhawan, Vikas Chauhan, Javed Grewal, Mohit Sinha, Raideep Munjral, Dawood Rashid, Dhruv Rajour, Himanshu Chauhan, Rohit M  Pradhan, Arijit Haldar, Chirag Cherian…

Sitting Row : Amit Thakur, Abhimanyu Singh, Aman Khanna, Tejwant Singh, Ashish Martin Chauhan, Taranjit Bakshi, Nitin Ahuja, Mr. K.D.Singh, Akashdeep Verma, Vikrant Chauhan, Sudarshan Kumar, Saurabh PS Chauhan, Akshat Malhotra, Anand Deep Brar, Harpal Singh…

Photo provided by Sandeep Gupta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *